Kolegij omogućuje stjecanje znanja o temeljnim odrednicama urbanističkog planiranja i projektiranja
te razumijevanje urbanizma kao složenog istraživačkog procesa. Interpretiranje osnovnih  elemenata koji definiraju urbani prostor, kao i uvid u povijesni i teorijski aspekt ključnih sekvenci njegova razvoja, predstavljaju preduvjet za uspješno rješavanje prostornih izazova i formuliranje budućih smjernica za oblikovanje i održivi razvoj prostora. Predavanja nude široki dijapazon tema, od pregleda osnovnih pojmova u urbanizmu i metodologije planerskog procesa do tema kao što su
primjerice uloga civilnog društva u planerskim procesima ili umjetnosti u javnom prostoru.  Studentima se pruža uvid u znanstveni, tehnički, politički i administrativni kontekst. Uključivanjem
gostujućih predavača koji dolaze iz profesija uključenih u proces urbanizma ili pak specifičnih domena koje na taj proces djeluju s političkih margina, pojašnjava se kompleksnost procesa urbanističkog planiranja.