Inženjerska hidrologija-sažetak kolegija se nalazi u Studijskom programu DSSG-a Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije te Izvedbenom planu. 

Prikaz predavanja (otvoriti datoteke)