Knjižnice hrvatskih učilišta: nužnost promjena za 21. stoljeće, Split, 23.-24. listopada 2000.

CILJ SKUPA


Sveučilišna knjižnica u Splitu Nakon usvajanja Zakona o visokim učilištima i Zakona o knjižnicama 1993. god., koji uređuju osnovna pitanja funkcioniranja knjižnica visokih učilišta u Hrvatskoj, stvoreni su novi okviri za njihovo djelovanje, osobito za sveučilišne knjižnice. Uz to promjene u okruženju nastale pod utjecajem informacijske tehnologije i zahtjevi korisnika za pristup svim vrstama informacija traže pojačana ulaganja u informacijsku tehnologiju, organizacijske i druge promjene koje integriraju knjižničarsku djelatnost kako bi se na efikasniji i ekonomičniji način postigli ciljevi nastavnog i znanstvenog rada na visokim učilištima. Koliko su knjižnice visokih učilišta u Hrvatskoj spremne za takav izazov? 
Skup je namijenjen knjižnicama visokih učilišta radi zajedničke suradnje i doprinosa razvoju knjižničarstva hrvatskih visokih učilišta. Kao glavne ciljeve ima:
  • sagledavanje stanja u kojem se sada nalaze knjižnice visokih učilišta u Hrvatskoj,
  • upoznavanje sa suvremenim kretanjima u razvoju sveučilišnog knjižničarstva u svijetu,
  • određivanje strategija za nužne promjene kao odgovor na globalne procese, 
  • upoznavanje sveučilišne i druge znanstvene javnosti s problemima, nastojanjima i težnjama knjižničarske zajednice da odgovori novim zadaćama.


NASLOVNICA
CILJ
TEME
PROGRAM
SAŽECI
KOTIZACIJA
MJESTO I
SMJEŠTAJ
PRIJAVA I
KONTAKTI
ORGANIZACIJA
UČESNICI
ZAKLJUČCI

Za Programski odbor pripremila Ivanka Kuić
Stranice izradila Dijana Erceg, Posljednja promjena: 6.11.2000