Knjižnice hrvatskih učilišta: nužnost promjena za 21. stoljeće, Split, 23.-24. listopada 2000.

PROGRAM SKUPA


23. listopada 2000.
prije podne
 
8.00 - 9.00 sati
Prijava sudionika i preuzimanje materijala u predvorju hotela Marjan
 
9.00 - 9.30 sati Pozdravna riječ:
 • rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. Ivo Babić
 • predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva, mr. Dubravka Stančin-Rošić
 • ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu, mr. Petar Krolo
 • Riječ predsjednice Programskog odbora
   
  9.30 - 10.30 sati I. Sveučilišno knjižničarstvo na razmeđi stoljeća 
 • prof. dr. Arsen Bačić (dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu): Autonomija sveučilišta
 • dr. Melita Ambrožić (Nacionalna i univerzitetna knjižnica u Ljubljani): Trendovi razvoja sveučilišnih knjižnica u svijetu i Sloveniji - sažetak
 • prof. dr. Tatjana Aparac-Jelušić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Utjecaj promjena u akademskom obrazovanju na preoblikovanje knjižničnih službi i usluga - sažetak 
 •  
  10.30 - 11.00 sati
  Koktel (predvorje hotela Marjan)
   
  11.00 - 12.00 sati I. Sveučilišno knjižničarstvo na razmeđi stoljeća (nastavak)
 • mr. Radovan Vrana (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Uloga digitalnih knjižnica u promjeni procesa diseminacije informacija u akademskoj zajednici - sažetak
 • dr. Irena Sapač (ravnateljica Univerzitetne knjižnice u Mariboru): Organizacija knjižničnega sistema Univerze v Mariboru na pragu 21. stoletja - sažetak
 • dr. Josip Stipanov (ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu): Visokoškolske knjižnice u 21. stoljeću - sažetak
 •  
  12.00 - 12.15 sati
  Stanka
   
  12.15 - 13.30 sati Okrugli stol: Sustav znanstvenih informacija – jesmo li na dobrome putu?
  Sudjeluju: mr. Jadranka Lisek, dr. Jelka Petrak, mr. Jadranka Stojanovski
   
  13.30 - 16.00 sati
  Odmor i ručak
   
  poslije podne
   
  16.00 - 17.30 sati Radionica I.
 • Miroslav Milinović (CARNet): Internet i informacije 
 •  
  17.30 - 17.45 sati Stanka
   
  17.45 - 19.30 sati II. Knjižnice hrvatskih visokih učilišta: stanje, problemi, izazovi
 • Edita Bačić (voditeljica Knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu): Knjižnice visokih učilišta u Splitu: pregled stanja i aktualni problemi - sažetak
 • Branka Šporar (Sveučilišna knjižnica Rijeka): Stanje i problemi knjižnica Sveučilišta u Rijeci - sažetak 
 •  
  Radni sastanak s knjižničarima visokoškolskih knjižnica: 
 • dr. Maja Jokić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): NSK i visokoškolske knjižnice - mogući pravci suradnje i razvoja - osnovne teze 
 •  
  21.00 sat
  Zajednička večera za sve sudionike skupa (hotel Marjan)
   
  24. listopada 2000.
  prije podne
   
  9.00 - 10.00 sati III. Mogući pristupi organizaciji knjižničnih službi i usluga na hrvatskim visokim učilištima, nove tehnologije i izvori informacija
 • Ivanka Kuić (Sveučilišna knjižnica u Splitu): Knjižnice visokih učilišta: zakonske osnove i praksa - sažetak
 • Dragutin Katalenac (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek): Zvona za sveučilišne knjižnice: sveučilišta bez knjižnica vs. sveučilišta kao knjižnice - sažetak
 • Juraj Lokmer (ravnatelj Sveučilišne knjižnice Rijeka): Prijedlog organizacije knjižnično-informacijskog sustava Sveučilišta u Rijeci - sažetak 
 •  
  10.00 - 10.15 sati
  Stanka za kavu (predvorje hotela Marjan)
   
  10.15 - 11.00 sati
  III. Mogući pristupi organizaciji knjižničnih službi i usluga na hrvatskim visokim učilištima, nove tehnologije i izvori informacija (nastavak)
 • Martina Dragija, Tatjana Aparac-Jelušić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Pristup i metodologija istraživanja kvalitete knjižničnih zbirki u knjižnicama visokih učilišta - sažetak
 • mr. Sanja Brbora-Majstorović (Sveučilišna knjižnica u Splitu): Prema istinskijem partnerstvu korisnik-knjižničar - sažetak
 • Irena Pilaš (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Dostupnost službenih publikacija na web-u - sažetak
 •  
  11.00 - 11.15 sati
  Stanka
   
  11.15 - 12.45 sati Radionica II.: Predstavljanje web stranica fakultetskih knjižnica
 • mr. Jadranka Lisek - Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Senka Tomljenović - Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Nikola Cikojević - Knjižnica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu
 • Dijana Erceg - Knjižnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
 •  
  12.45 - 14.30 sati
  Odmor i ručak
   
  poslije podne
   
  14.30 - 17.00 sati
 • Rasprava
 • Zaključci i preporuke 
 •  
  17.00 - 18.00 sati
  Posjet Muzeju grada Splita
   


  NASLOVNICA
  CILJ
  TEME
  PROGRAM
  SAŽECI
  KOTIZACIJA
  MJESTO I
  SMJEŠTAJ
  PRIJAVA I
  KONTAKTI
  ORGANIZACIJA
  UČESNICI
  ZAKLJUČCI

  Za Programski odbor pripremila Ivanka Kuić
  Stranice izradila Dijana Erceg, Posljednja promjena: 6.11.2000