Knjižnice hrvatskih učilišta: nužnost promjena za 21. stoljeće, Split, 23.-24. listopada 2000.

PRIJAVA ZA SKUP I KONTAKTIProgramski i organizacijski odbor može se kontaktirati na:
e-mail: ivanka@svkst.hr
Subjekt: Prijava za skup
tel. (021) 361-231 lok.202
fax.(021) 361-474

Prijave referata i dostava sažetaka na adresu:
Sveučilišna knjižnica u Splitu
(Prijava za skup)
Zagrebačka 3
21000 SPLIT
 
 


NASLOVNICA
CILJ
TEME
PROGRAM
SAŽECI
KOTIZACIJA
MJESTO I
SMJEŠTAJ
PRIJAVA I
KONTAKTI
ORGANIZACIJA
UČESNICI
ZAKLJUČCI

Za Programski odbor pripremila Ivanka Kuić
Stranice izradila Dijana Erceg, Posljednja promjena: 6.11.2000