Knjižnice hrvatskih učilišta: nužnost promjena za 21. stoljeće, Split, 23.-24. listopada 2000.

ZAKLJUČCI SKUPA


Komisija za zaključke u sastavu:

Dubravka Stančin-Rošić,
Maja Jokić,
Tatjana Aparac-Jelušić,
Josip Stipanov,
Dragutin Katalenac,
Martina Dragija,
Edita Bačić i
Ivanka Kuić,
predložila je sljedeće zaključke koji su na skupu i usvojeni:
 
1. Stanje visokoškolskih knjižnica nije u potpunosti sagledano jer nisu dati pregledi stanja knjižnica na sveučilištima u Zagrebu i Osijeku. Na temelju izlaganja i diskusija vidljivo je da ne postoji koordinacija djelovanja knjižnica visokih učilišta Republike Hrvatske, jer ne postoje službe koje prate razvoj visokoškolskih knjižnica na pojedinim sveučilištima. Ono što je do sada postignuto samo je rezultat pojedinačnih angažmana. Na temelju uočenoga  traži se ubrzavanje procedure usvajanja Pravilnika o matičnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj i osnivanje matičnih službi u sveučilišnim knjižnicama.
2. Na skupu su uočeni neki osnovni trendovi razvoja visokoškolskih knjižnica u svijetu. Na temelju toga moguće je dati neke naznake buduće strategije razvoja visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Budući razvoj visokoškolskih knjižnica treba počivati na koordiniranom radu, jačem povezivanju  razvijanjem različitih oblika suradnje i boljem pristupu elektroničkim medijima.
3. Zaključeno je da se kroz skupove ovakvoga tipa otvara značajan prostor za buduće djelovanje te se predlaže da ovaj skup visokoškolskih knjižničara postane tradicionalan skup koji će se održavati svake godine.
4. Komisija za visokoškolske knjižnice predlaže budući rad u okviru radnih grupa koje će biti osnivane prema potrebama i prema uočenim problemima.

 


NASLOVNICA
CILJ
TEME
PROGRAM
SAŽECI
KOTIZACIJA
MJESTO I
SMJEŠTAJ
PRIJAVA I
KONTAKTI
ORGANIZACIJA
UČESNICI
ZAKLJUČCI

Za Programski odbor pripremila Ivanka Kuić
Stranice izradila Dijana Erceg, Posljednja promjena: 6.11.2000